|
Shcherbakov V.V.

Mendeleev University of Chemical Technology

Moscow, Russian Federation

Shcherbakov V.V.

Shcherbakov Vladimir Vasilievich --- Dr. Sc. (Chem.), Professor, Department of General and Inorganic Chemistry, Mendeleev University of Chemical Technology (Miusskaya ploshchad 9, Moscow, 125047 Russian Federation).

Все статьи автора