|
Main Authors Gudkov S.V.
Gudkov S.V.

Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences; Lobachevsky University

Moscow; Nizhniy Novgorod, Russian Federation

Gudkov S.V.

Gudkov S.V. --- Dr. Sc. (Biolog.), Head of Biophotonics Center, Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (Vavilova ul. 38, Moscow, 119991 Russian Federation); Professor, Lobachevsky University (prospekt Gagarina 23, Nizhniy Novgorod, 603950 Russian Federation).

All articles by this author