|
Main Authors Popova E.V.
Popova E.V.

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Saratov, Russian Federation

Popova E.V.

Popova E.V. --- Post-Graduate Student, Department of Information Security of Automated Systems, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (Politekhnicheskaya ul. 77, Saratov, 410054 Russian Federation).

All articles by this author