|
Main Authors Yuldashev Sh.U.
Yuldashev Sh.U.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Tashkent, Republic of Uzbekistan

Yuldashev Sh.U.

Yuldashev Sh.U. --- Dr. Sc. (Phys.-Math.), Professor, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Universitetskaya ul. 4, Tashkent, 100174 Republic of Uzbekistan).

All articles by this author